Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Alkilowe pochodne 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktanu jako kationy w cieczach jonowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Alkyl derivatives of 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane as cations in ionic liquids

Language

polish

Keywords
PL
  • 1‚4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan
  • DABCO
  • ciecze jonowe
  • środki ochrony roślin
  • aktywność przeciwdrobnoustrojowa
EN
  • 1‚4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
  • DABCO
  • ionic liquids
  • plant protection agents
  • antimicrobial activity
Abstract

PL W niniejszej dysertacji zaprojektowano struktury i opisano metody otrzymywania nowych cieczy jonowych, zawierających mono- i dialkilowe pochodne 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktanu jako kationy i wybrane aniony, oraz ich możliwości aplikacyjne. Sumarycznie uzyskano 9 monoalkilowych i 8 dialkilowych pochodnych 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktanu, stanowiących prekursory ILs oraz 37 cieczy jonowych zawierających w strukturze alkilowe pochodne DABCO jako kationy. Nowe ILs z anionem lub anionami pochodzącymi od kwasów herbicydowych tj. kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego i pelargonowego wykazywały właściwości chwastobójcze, często skuteczniejsze niż środek referencyjny. Dodatkowo związki z anionem 4-chloro-2-metylofenoksyoctanowym posiadały aktywność przeciwdrobnoustrojową. Ciecze jonowe zawierające anion acesulfamu lub pelargonianu charakteryzowały się działaniem deterentnym i w wielu przypadkach wykazywały lepszą aktywność niż czołowy biopestycyd - azadirachtyna. Anion bis(trifluorometylosulfonylo)imidkowy nadawał aktywność elektrochemiczną ILs, co może być wykorzystane w technologiach magazynowania energii.

EN This doctoral dissertation describes the structures and methodology of obtaining novel ionic liquids with cations based on the mono- and dialkyl derivatives of 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane and the selected anions, as well as their possible applications. In total, 9 mono- and 8 dialkyl derivatives of 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane, which are ionic liquids precursors, and 37 ionic liquids containing alkyl derivatives of DABCO as cation were obtained. New ILs with an anion or anions derived from the herbicidal acids: 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid and pelargonic acid showed herbicidal properties, that were often more effective than the commercial reference. Additionally, the compounds with the 4-chloro-2-methylphenoxyacetate anion had antimicrobial activity. Ionic liquids containing acesulfame or pelargonate anion showed deterrent activity and in many cases better activity at all than one of the leading biopesticides, which is azadirachtin. The bis(trifluoromethylsulfonyl)imide anion was responsible for electrochemical activity of ILs, which can be used in energy storage technologies.

Number of pages

139

OECD domain

chemical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Signature of printed version

DrOIN 2207

On-line catalog

to2023998700

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Ewa Janus

Place

Szczecin, Polska

Date

29.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jędrzej Walkowiak

Place

Poznań, Polska

Date

08.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

25.10.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.