Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Systemy zarządzania energią hamowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Authors

Promoter

Reviewers

Title variant

EN Electric and hybrid vehicles braking energy management systems

Language

polish

Keywords
PL
  • pojazdy elektryczne
  • odzysk energii
  • hamowanie
  • estymator skuteczności hamowania
EN
  • electric vehicles
  • energy recovery
  • braking
  • brake performance estimator
Abstract

PL Nowe wymagania dla pojazdów elektrycznych, wprowadzają estymator skuteczności hamowania czyli funkcje szacującą dostępne opóźnienie pojazdu. Dopuszcza się wprowadzenie takiego rozwiązania zmniejszając wymagania dla pojazdów w zakresie hamowania długotrwałego. W pracy wprowadzono zarys algorytmu działania estymatora, który byłby wykorzystywany zamiast obecnie stosowanych nie ekonomicznych rozwiązań. Na podstawie doświadczeń wytypowania czynniki wpływające na skuteczność hamowania jak temperatura i warunki drogowe. Estymator uwzględniał by te warunki i na tej podstawie ostrzegał kierowcę przed niebezpieczeństwem utraty możliwości hamowania zmniejszając ryzyko wypadku. Analiza danych Z badań materiałów ciernych i problematyki hamowania pojazdu dowiodła, że nie ma możliwości oceny możliwości hamowania pojazdu w sposób pośredni za pomocą analizy użycia takich hamulców. W pracy zarysowano rozwiązania, które mogą przyczynić się do rozwoju systemu ostrzegania także w pojazdach autonomicznych.

EN The new requirements for electric vehicles introduce the braking performance estimator, function estimate the possibility deceleration of the vehicle. It is allowed to introduce such a solution by reducing the requirements for vehicles in the field of endurance braking. The paper introduces an outline of the estimator operation algorithm, which would be used instead of the currently used non-economic solutions. Based on experience, the selection of factors influencing the braking performance, such as temperature and road conditions. The estimator would take into account these conditions and on this basis warn the driver against the risk of losing the braking ability, reducing the risk of an accident. The analysis of data from the tests of friction materials and vehicle braking issues proved that it is not possible to assess the vehicle's braking ability indirectly by analyzing the use of such brakes. The paper outlines solutions that may contribute to the development of the warning system also in autonomous vehicles.

Number of pages

168

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2218

On-line catalog

to2023500573

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr Piątkowski

Place

Koszalin, Polska

Date

26.07.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Sławomir Wierzbicki

Place

Olsztyn, Polska

Date

05.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.11.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.