Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wybrane metody sztucznej inteligencji w sterowaniu układami aktywnej redukcji drgań konstrukcji ramowych

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Chosen Methods of Artificial Intelligence in Active Control of Frame Structures

Language

polish

Keywords
EN
  • artificial neural network
  • particle swarm optimization
  • optimal control
  • acceleration feedback
  • state estimation
Number of pages

127

Signature of printed version

DrOIN 1302

On-line catalog

to201158740

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.12.2010

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budownictwo, w specjalności: mechanika konstrukcji

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.