Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Identyfikacja oddziaływań środowiskowych opon samochodowych w cyklu życia

Autorzy

Promotor

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Identification of impact assessement of car tyre in a life cycle

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ocena cyklu życia
  • wpływ środowiskowy
  • opony samochodowe
EN
  • Life cycle assessment
  • environmental impact
  • car tyres
Liczba stron

150

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN1966

Katalog on-line

to2018998329

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Anna Lewandowska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

22.01.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Czesław Rzeźnik

Miejsce

Poznań, Polska

Data

21.01.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.03.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn