Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Environmental Health Science and Engineering

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
3.4 Nauki o zdrowiu
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.4 Weterynaria
5.3 Nauki o bezpieczeństwie
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

10992

Wydawca

Springer Nature

eISSN

2052-336X

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15

Roczniki