Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

5.1 Ekonomia i finanse
5.2 Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
5.5 Nauki o polityce i administracji
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
5.8 Nauki socjologiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

200252

ISSN

1899-3192

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10