Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna /Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Year 2013

Journal volumes

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.