Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Archives of Mechanics

Rok 2014
Punktacja MNiSW

25

Impact Factor

0,654