Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Journal of Biomolecular Structure and Dynamics

Rok 2020
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
3.1 Nauki farmaceutyczne
3.2 Nauki medyczne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.3 Technologia żywności i żywienia
4.4 Weterynaria
6.4 Nauki biologiczne
6.5 Nauki chemiczne
6.6 Nauki fizyczne

Punktacja MNiSW

70,0