Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Journal of Quality in Maintenance Engineering

Rok 2020
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.7 Inżynieria materiałowa
2.8 Inżynieria mechaniczna
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Punktacja MNiSW

70