Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Adam Wiśniewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

adam.wisniewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 89