Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Agnieszka Grzelczak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Logistyki

E-mail

agnieszka.grzelczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 69

PBN ID

1494369

ORCID

0000-0002-7617-5347

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS