Processing may take a few seconds...

Employee

Andrzej Szostak

Organizational unit

Prorektor ds. nauki

Biblioteka Politechniki Poznańskiej

E-mail

andrzej.szostak@put.poznan.pl

Telephone

61 665 20 90