Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

Andrzej Szostak

Jednostka organizacyjna

Prorektor ds. nauki

Biblioteka Politechniki Poznańskiej

E-mail

andrzej.szostak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 90