Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Anna Syguda

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

E-mail

anna.syguda@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 81

PBN ID

1709687

ResearcherID

M-1619-2014

ORCID

0000-0003-0145-7478

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS