Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Artur Michalski

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

artur.michalski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 23

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS