Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Bartłomiej Burlaga

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

bartlomiej.burlaga@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 14

Artykuły (2)

Rozdziały (1)