Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Beata Starzyńska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

beata.starzynska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 41

ORCID

0000-0002-5806-8927

ResearcherID

I-2979-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (16)

Książki (1)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)