Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Bogdan Fabiański

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

bogdan.fabianski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 85

PBN ID

2337595

ResearcherID

L-6902-2014

ORCID

0000-0001-5852-8674

Google Scholar

8vA8MbQAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Rozdziały (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (2)