Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Bogna Mateja

PBN ID

1494399

ResearcherID

N-3191-2014

ORCID

0000-0003-2211-3156

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%