Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr Dariusz Bąk

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

dariusz.bak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 25