Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Dawid Kasprzak

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

dawid.kasprzak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 62

ORCID

0000-0001-9134-2433

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%