Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Dominik Pieczyński

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

dominik.pieczynski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 20

PBN ID

68371777

ResearcherID

AAD-6060-2019

ORCID

0000-0003-0275-5629

Google Scholar

77gpAH4AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%