Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

edwin.tytyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 77

ResearcherID

N-3243-2014

ORCID

0000-0001-9892-4380

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS