Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

edwin.tytyk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 77

ORCID

0000-0001-9892-4380

ResearcherID

N-3243-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (13)

Książki (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (7)

Recenzje rozpraw doktorskich (5)

Promotorstwo prac dyplomowych (68)

Recenzje prac dyplomowych (191)

Wyniki (1)