Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Hanna Sawicka

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

hanna.sawicka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 49

ORCID

0000-0003-4389-2160

ResearcherID

A-5315-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (5)

Książki (1)

Raporty (7)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)

Wyniki (1)