Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Izabela Szczęch

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

izabela.szczech@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 30

ORCID

0000-0002-9655-4109

ResearcherID

K-3751-2014

Google Scholar

Pt7qHIoAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (16)

Recenzje prac dyplomowych (7)