Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. arch. Jacek Gałkowski

PBN ID

2308815

ORCID

0000-0001-5901-5432

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%