Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jakub Grabski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

jakub.grabski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 21

ORCID

0000-0002-0553-1084

ResearcherID

F-7509-2014

Google Scholar

Jakub Krzysztof Grabski

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.4 Inżynieria biomedyczna: 25%

Artykuły (28)

Rozdziały (19)

Książki (1)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)