Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jakub Pająkowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

jakub.pajakowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 98

ResearcherID

N-1243-2014