Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Jarosław Selech

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

jaroslaw.selech@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 27

ORCID

0000-0002-2656-3800

ResearcherID

A-7978-2015

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Artykuły (45)

Rozdziały (25)

Książki (1)

Raporty (10)

Rozprawa doktorska