Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jerzy Andruszkiewicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

jerzy.andruszkiewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 92

ResearcherID

N-1186-2014

ORCID

0000-0001-6539-2779

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (5)

Rozprawa doktorska