Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jerzy Kupiec

Artykuły  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

jerzy.kupiec@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 09

ORCID

0000-0002-1350-3032

ResearcherID

H-3178-2014

Artykuły (10)

Książki (1)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska