Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr Karolina Grobelna

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

karolina.grobelna@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 10

Rozprawa doktorska