Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Katarzyna Szwedzka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

katarzyna.szwedzka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 07

ORCID

0000-0003-3127-7216

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 25%

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS