Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Netter

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

krzysztof.netter@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 39

ORCID

0000-0002-7942-0619

ResearcherID

H-5007-2014

Artykuły (4)

Rozdziały (1)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Wyniki (2)