Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Walas

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

krzysztof.walas@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 63

PBN ID

2334289

ResearcherID

F-8630-2014

ORCID

0000-0002-2800-2716

Google Scholar

0FZ0cZQAAAAJ&hl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Rozdziały (21)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS