Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Walas

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

krzysztof.walas@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 63

ORCID

0000-0002-2800-2716

ResearcherID

F-8630-2014

Google Scholar

0FZ0cZQAAAAJ&hl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (21)

Rozprawa doktorska