Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. sztuk pięknych Lech Frąckowiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego

E-mail

lech.frackowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 32 95

ORCID

0000-0003-4604-2356

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

8.3 Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: 100%

Rozdziały (9)

Książki (2)