Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Magdalena Jeszka-Skowron

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

magdalena.jeszka-skowron@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 47

ORCID

0000-0002-6039-1301

ResearcherID

M-1489-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (25)

Rozdziały (8)

Książki (1)