Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Magdalena Jeszka-Skowron

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

magdalena.jeszka-skowron@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 47

ResearcherID

M-1489-2014

ORCID

0000-0002-6039-1301

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (6)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS