Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Małgorzata Spychała

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

malgorzata.spychala@put.poznan.pl

Telefon

61 665 34 03

PBN ID

2339282

ResearcherID

M-2205-2014

ORCID

0000-0003-1471-5536

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (24)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS