Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marcin Kanoniczak

PBN ID

2313612

ResearcherID

L-8992-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (4)

Legenda:  Indeksowane w WoS