Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marcin Kanoniczak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

marcin.kanoniczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 62

ORCID

0000-0001-8017-645X

ResearcherID

L-8992-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (15)

Rozdziały (4)

Raporty (6)

Rozprawa doktorska