Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Mariusz Barański

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

mariusz.baranski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 36

ORCID

0000-0001-9070-7234

ResearcherID

M-1625-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (27)

Rozdziały (4)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska