Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Mariusz Branowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

mariusz.branowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 95

PBN ID

1494362

ResearcherID

M-3336-2014

ORCID

0000-0002-3390-2102

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%