Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Fularz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

michal.fularz@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 20

ORCID

0000-0002-2095-8895

ResearcherID

K-6876-2012

Google Scholar

DRMVzG0AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (12)

Rozdziały (12)

Rozprawa doktorska

Recenzje prac dyplomowych (3)