Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Fularz

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

michal.fularz@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 20

ResearcherID

K-6876-2012

ORCID

0000-0002-2095-8895

Google Scholar

DRMVzG0AAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (1)

Rozprawa doktorska