Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Krystkowiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

michal.krystkowiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 82

ORCID

0000-0002-5109-0961

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (31)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS