Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Melosik

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

michal.melosik@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 04

ORCID

0000-0001-5368-4782

ResearcherID

L-9938-2014

Google Scholar

zdXnWiEAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (11)

Rozdziały (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (17)

Recenzje prac dyplomowych (5)