Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Melosik

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

michal.melosik@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 04

PBN ID

2339034

ResearcherID

L-9938-2014

ORCID

0000-0001-5368-4782

Google Scholar

zdXnWiEAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Rozdziały (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS