Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Michał Rogalewicz

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

michal.rogalewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 98

PBN ID

2334254

ResearcherID

L-6150-2014

ORCID

0000-0002-9029-9629

Google Scholar

y3QoQ7cAAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS