Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Mikołaj Bilski

Artykuły  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

mikolaj.bilski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 19

ORCID

0000-0001-7195-5419

ResearcherID

I-7809-2016

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (5)

Rozprawa doktorska