Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Olga Kawa

PBN ID

2313607

ORCID

0000-0001-7464-9599

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%