Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Paweł Boiński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

pawel.boinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 65

ORCID

0000-0003-4914-9394

ResearcherID

F-7717-2014

Google Scholar

FNgM5hIAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (5)

Recenzje prac dyplomowych (14)