Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Doktorant

mgr inż. Przemysław Poszwa

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

przemyslaw.b.poszwa@doctorate.put.poznan.pl

Artykuły (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (11)