Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

Robert Szymański

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

robert.szymanski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 80